2017

Papalık bilim akademisi organ ticareti ve organ nakli turizmi zirve toplantısı açıklaması

organtrafficking2017

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Asamblesi kararları uyarınca, dünyanın belli başlı şehirlerinden katılan 2015 Vatikan Belediye Başkanları Zirvesi, modern köleliğe karşı inanç liderlerinin 2014 yılında yayınladığı ortak deklarasyon, ve Haziran 2016 tarihinde, Organ Ticareti ve Organize Suç Yargıçlar Zirvesinde Majister Papa Francis'in "organ çıkartma maksadıyla organ ticareti ve  insan ticareti yapılması "tüm dini, politik ve sosyal liderler tarafından ve ulusal ve uluslararası kanunlarca insanlığa karşı işlenen gerçek suçlar olarak kabul edilmelidir" açıklaması uyarınca, Papalık Bilim Akademisi Organ Ticareti Zirvesi katılımcıları olarak bizler, insanlığa karşı işlenen bu suçlara karşı dünya çapında ilgili tüm paydaşların da dahil edildiği kapsamlı birtakım çabalar yoluyla mücadele etmeye karar vermiş bulunuyoruz.

Fakirlik, işsizlik ve sosyoekonomik imkanların yetersizliği insanları organ ticareti ve insan ticareti karşısında savunmasız bırakmaktadır. Muhtaç insanlar umutsuzca daha iyi bir yaşam için çabalarken, organlarını satmaya ikna edilmekte ve organ ticaretinin kurbanları haline gelmekteler. Benzer şekilde, organ nakli bekleyen hastalar da hayatta kalmalarını sağlayacak bir organ bulma umuduyla yüksek meblağlar ödemeyi ve yabancı ülkelere seyahat etmeyi çaresizce kabul etmekteler--ticari organ naklinin kısa ve uzun dönem sağlık sonuçlarından bihaber. Ahlaki değerleri hiçe sayan aracılar ve sağlık profesyonelleri insan onurunu hiçe sayarak organ ticaretini mümkün kılmaktadır. Nakil operasyonları yetkili olmayan yerlerde gizlice yapılmaktadır. Ama aynı zamanda, organlarını satmak isteyen kişilerin kendilerini alıcının akrabası veya arkadaşı olarak tanıtması sonucu organ ticareti yasal merkezlerde de yapılabilmektedir. Medya; organ nakli ile alakalı suçlar, yozlaşmış sağlık profesyonelleri ile kontrolsüz ve kaçak merkezler hakkında yaptıkları bağımsız araştırmalar sayesinde organ ticareti yüzünden mağdur olan insanların durumu ile ilgili olarak kamu bilinci oluşturulması konusunda son derece etkili olmuştur.  

Belli sayıdaki uluslararası yasal araçlar bu uygulamaları tanımlayıp kınayarak, yasa dışı olduğunu beyan etmektedir. Bunlar; İnsan Ticaretine karşı Birleşmiş Milletler Protokolü (Palermo Protokolü), İnsan Ticaretine karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve Organ Ticaretine karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Bu suçları işleyen veya suç ortaklığı yapan organ nakli profesyonellerinin, suçun kendi ülkelerinde veya başka bir ülkede işlenmiş olmasına bakılmaksızın, yasal olarak suçlu bulunması gerektiğini savunan bu dokümanları destekliyoruz.

Yakın geçmişe ait yasal araçlar, sosyal eşitsizlik ile mücadele etmek için yenilikçi politikalar geliştirmek açısından önemli bir bağlantı oluşturmaktadır. Organ çıkartma maksadıyla organ ticareti ve  insan ticareti yapılması Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2030 Ajandasında yer alan, fakir insanların organları için sömürülmesi ve bu durumdayken organ yetmezliği söz konusu olduğunda nakil olma imkanı bulamamaları nedeniyle gündeme alınan insan hakları ve sosyal adaletin Sürdürülebilir Gelişimi maddesi ile ters düşmektedir.  Jeffrey Sachs'a göre, "sürdürülebilir gelişim, ekonomik politikaların eş zamanlı olarak üç büyük konu üzerinde durması halinde en iyi sonuçları verdiğini savunur: birincisi, ekonomik büyümenin ve düzgün işlerin teşvik edilmesi; ikincisi, kadınlara, yoksullara ve azınlık gruplarına karşı sosyal adaletin teşvik edilmesi; ve üçüncüsü, çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi. Karmaşa içinde olan ve iç istikrarın bulunmadığı ülkeler organ nakli ile alakalı suçların merkezi haline gelebiliyorlar.

İstanbul Deklarasyonu ile bağlantılı sağlık profesyonelleri organ ticaretinin azalması konusunda belli bir ilerleme kaydetmişlerdir. Bununla birlikte, bu suçların işlenmesini önleyecek uygun yasaların olmaması, yoksul ve çaresiz insanların korunmaması veya buna mecbur bırakılması nedeniyle dünya genelinde transplant turizminin yapıldığı bir kaç yer hala varlığını sürdürmektedir. Bu uygulamaların devam etmesinin bir diğer nedeni de, bazı devletlerin kendi vatandaşlarının nakil ihtiyaçlarını karşılamak konusunda sorumluluklarını yerine getirmekte yetersiz kalmasıdır.

Sonuç olarak; BM'nin Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri, BM İnsan Ticareti Palermo Protokolü, Dünya Sağlık Asamblesi Kararları (2004 ve 2010), İnsan Ticareti Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Organ Ticareti Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Organ Bağışı ve Organ Nakli Madrid Kararları, ve İstanbul Deklarasyonu bilinciyle ve Papalık Bilim Akademisi Organ Ticareti Zirvesinde organ ticareti hakkında sunulan veriler doğrultusunda, imza sahibi kişiler olarak ve organ ticareti ve insan ticareti ile mümkün olan her şekilde mücadele etme konusunda Papa Francis'in direktiflerini yerine getiren paydaşlar komitesi olarak, bu yasadışı ve ahlaki olmayan uygulamalar ile mücadele etme konusundaki bağlılığımızı taahhüt ederiz.   

Aşağıda yer alan tavsiye kararları, Papalık Bilim Akademisi Organ Ticareti Zirvesinde belirlenmiş ve ulusal, bölgesel ve belediye idari teşkilatlarına, sağlık bakanlıklarına, dini liderlere, profesyonel sağlık kuruluşlarına ve kamu ile tüm dünya genelinde uygulanması için paylaşılmıştır:

1. Tüm uluslar ve tüm kültürler organ çıkartma maksadıyla insan ve organ ticareti yapılmasını, buna mahkumlardan alınan organların kullanılması, donörlere veya ölü donörlerin akrabalarına yapılan ödemeler de dahil, dünya genelinde cezalandırılması gereken bir suç olduğunu  ve uluslararası düzeyde yasal takibatta bulunulması gerektiğini kabul etmelidir.

2. Dini liderler etik organ bağışını teşvik etmekte ve organ çıkartma maksadıyla insan ticareti yapılmasını suç saymalıdır.

3. Ülkeler — uygun görüldüğü takdirde bölgesel işbirliği ile birlikte — önleyici tedbirler ve ulusal transplant programlarına etik ve düzenlenmiş bir şekilde giriş imkanlarının iyileştirilmesi sayesinde ulusal düzeyde organ bağışı için kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kaynakları yaratmalıdır.

4. Hükümetler, organ nakli ile alakalı suçların önlenmesi ve yasal kovuşturmaya tabi tutulması için açık ve net yasal bir çerçeve oluşturmalı, ve suçun nerede işlendiğini gözetmeksizin kurbanları korumalıdır- Organ Ticaretine ilişkin Avrupa Birliği Sözleşmesinin tarafı olmak bunun bir yoludur.

5. Sağlık profesyonelleri alıcı ve donörleri tıbbi ve etik açıdan dikkatli şekilde değerlendirmelidir.

6. Hükümetler, yetki alanları dahilinde yapılan organ temini ve organ nakilleri ile ilgili, ve ayrıca kendi vatandaşlarının yetkisi dışındaki yerlerde yaptırdıkları nakiller için bir kayıt sistemi oluşturmalı ve bu bilgileri uluslararası veri bankaları ile paylaşmalıdır.

7. Hükümetler; sağlık ve ilgili profesyonellerin hastalara karşı mesleki yükümlülüklerini göz ardı etmeden, organ ticareti ile ilgili şüpheli vakalar hakkında bilgi paylaşımında bulunabilmesi için yasal bir çerçeve oluşturmalıdır.

8. Yetkili otoriteler, bağlı bulundukları adalet sisteminin yardımıyla, kendi yetki alanlarında meydana gelen veya yetkisi dışındaki yerlerde bulunan kişilerin işledikleri suçları araştırmalıdır.

9. Yetkili otoriteler, sigorta şirketleri ve yardım kuruluşları organ çıkartma maksadıyla yapılan insan veya organ ticareti kapsamında yapılan nakillerin masraflarını karşılamamalıdır.

10. Organ nakli alanındaki sağlık kuruluşu organizasyonları, organ çıkartma maksadıyla yapılan insan veya organ ticareti ile ilgili olarak çalışanlarında yasal araçlar ve uluslararası yönergeler hakkında bilinç oluşturmalı ve aynı zamanda, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile uyum içinde olmaları için onları teşvik etmelidir.

11. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler kurumları--Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi de dahil--ve organ nakli kapsamında işlenen suçlarla ilgili kapsamlı bilgi toplanmasında  işbirliği yapan diğer uluslararası kurumlar, kendi yapıları ve faaliyet alanları ve ilgili ceza ağlarının örgütlenmesinin net bir şekilde anlaşılmasını sağlamalıdır.

 

Signatories

1. Chancellor Marcelo Sánchez Sorondo, Chancellor of the Pontifical Academy of Sciences

2. Jeremy Chapman, Director of the Division of Medicine and Cancer Westmead Hospital, Sydney, Australia

3. Alex Capron, USC University Professor Scott H. Bice Chair in Healthcare Law, Policy and Ethics (Gould School of Law) Professor of Medicine and Law (Keck School of Medicine) Co-Director, Pacific Center for Health Policy and Ethics

4. José Nuñez, Medical Director Donation and Transplant program of the World Health Organization WHO Geneva, Switzerland

5. Beatriz Domínguez Gil, Medical Officer Organización Nacional de Trasplantes Madrid, Spain

6. Francis Delmonico, New England Organ Bank Professor of Surgery, Harvard Medical School Massachusetts General Hospital Boston, MA, USA

7. Gustavo Vera, MP City of Buenos Aires, Argentina

8. Marta López Fraga, Scientific Officer European Committee on Organ Transplantation (CD-P-TO) European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM), Council of Europe

9. Mirela Busic, Head of Department for Special Health Care and Transplantation, Ministry of Health of the Republic of Croatia

10. Branko Hrvatin, President Supreme Court of Croatia Zagreb, Croatia

11. Aimee Comrie, Crime Prevention and Criminal Justice Officer UNODC, Vienna, Austria

12.   Dominique Martin, Senior Lecturer in Health Ethics and Professionalism at Deakin University Geelong, Australia

13.   Elmi Muller, Department of Surgery, Groote Schuur Hospital University of Cape Town, South Africa

14.   Annika Tibell, Chief Physician, PMO, new Karolinska, Karolinska University Hospital Adjunct professor Medical Ethics, Karolinska Institutet Stockholm, Sweden

15.   Emanuele Cozzi, Italian National Transplant Centre,  Italy

16.   Gilad Erlich, Senior Criminal Prosecutor District Attorney of the Central Region (Greater Tel Aviv), Israel

17.   Axel Rahmel, Medical board German Organ Transplantation Foundation, Frankfurt am Main, Germany

18.   Ignazio Marino, Professor of Surgery, Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA

19.   Kristoff Van Asshe, Research Professor in Health Law and Kinship Studies, University of Antwerp, Belgium

20.   Mustafa Mousawi, Chairman of Organ Transplant Center, Kuwait President of Kuwait Transplant Society

21.   Bassam Saaed, Consultant Pediatric Nephrologist Al Jahra Hospital, Kuwait - President of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT)

22.   Somchai Eiam-Omg, Professor of Medicine Division of Nephrology Chulalongkorn University Hospital, Bangkok, Thailand

23.   Ali Bagheri, Assistant Professor of Medicine and Medical Ethics, Tehran University of Medical Sciences, Iran.
Member of UNESCO International Bioethics Committee

24.   Alexis García López, Department of Nephrology-Urology and Kidney Transplantation, Manuel de Jesús Rivera Children’s Hospital, Managua, Nicaragua

25.   Marti Manyalich, President of Donation & Transplantation Institute, DTI Barcelona, Spain

26.   Marina Minina, Head
Coordinating Center of Organ Donation Moscow, Russia

27.   Shashank Bengali, South Asia Bureau Chief at Los Angeles Times

28.   Naziha Syed Ali, Assistant Editor at Dawn Newspaper, Pakistan

29.   Jay Lavee, President, Israel Transplantation Society Professor of Surgery
Director, Heart Transplantation Unit
Leviev Heart Institute, Sheba Medical Center Tel Aviv University Faculty of Medicine, Tel Aviv, Israel

30.   Mario Abbud Filho, Associate Professor of Medicine
Head Nephrology Discipline, Medical School FAMERP,
Director Organ Transplantation Center Foundation FUNFARME São José do Rio Preto, SP, Brazil

31.   Gabriel Gondolesi, Jefe de Cirugía General. Jefe de Trasplante Hepatico, Reno-Pancreático y de Unidad de Soporte Nutricional, Rehabilitación y Trasplante Intestinal.
Hospital Universitario, Fundación Favaloro. Investigador en Salud del Conicet, miembro del IMeTTyB, Universidad Favaloro-CONICET, Buenos Aires, Argentina

32.   Benita Padilla, Head, Human Organ Preservation Effort (HOPE) Manila, Philippines

33.   Gabriel Danovitch, Medicine, Nephrology
Ronald Reagan UCLA Medical Center Connie Frank Kidney Transplant Center Los Angeles, California, USA

34.   Igor Codreanu, Transplant Agency of Moldova

35.   Alejandro Niño Murcia, President of Latin American and Caribbean Society of Transplantation,
 Bogotá, Colombia

36.   Mehmet Haberal, Founder and President of the Turkish Transplantation Society President of the Executive Supreme
Board of Baskent University
Turkey

37.   Jiefu Huang, Chairman
National Organ Donation and Transplantation Committee Beijing, P.R. China

38.   Nancy Ascher, Professor of Surgery
Division of Transplant Surgery
Isis Distinguished Professor in Transplantation
Leon Goldman, MD Distinguished Professor in Surgery

39.   Adeera Levin, President, International Society of Nephrology Vancouver, Canada

40.   Phil O'Connell, Immediate Past President The Transplantation Society Sydney, Australia

41.   Haibo Wang, Councilor, Declaration of Istanbul Custodian Group Director, China Organ Transplant Response System Member of National Organ Donation and Transplantation Committee, P. R. China

42.   Ali Malek Hosseini, Chief of Organ Transplantation Shiraz University of Medical Sciences Shiraz, Iran

43.   Terence Kee, Senior Consultant
Department of Renal Medicine Singapore General Hospital

44.   Phan Hai An, Director of International Cooperation Department Hanoi Medical University
Head of Kidney Diseases and Dialysis Department Viet Duc University Hospital, Vietnam

45.   Maryana Doitchinova Simeonova, Executive director of the Bulgarian Agency of transplantation Sofia, Bulgaria

46.   Milbert Shin, Human Rights Attorney

47.   Debra Budiani-Saberi, Director of NGO
Coalition for Organ Failure Solutions Washington DC, USA

48.   José Medina Pestana, Professor of Nephrology and Head of the Kidney and Pancreas Transplant Program
Hospital do Rim
São Paulo, Brazil

49.   Maria Matamoros, Director, Liver Transplant Centre / Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Costa Rica

50.   Riadh Fadhil, Professor of Urology & Transplant Surgery at Hamad Medical Corporation Director of Qatar Organ Donation Center (HIBA)

51.   Rudolf Garcia Gallont, Presidente Directiva Hospital Herrera Llerandi

52.   Maria Antonio Soledad, Department of Health Philippines

53.   Tim Pruett, President American Society of Transplant Surgeons Professor of Surgery and Internal Medicine,
John S Najarian Chair of Transplantation University of Minnesota Minneapolis, MN, USA

54.   Greg Obrador, Universidad Panamericana, Campus México
Dean, Faculty of Health Sciences & School of Medicine Mexico City, Mexico

55.   Karina Jazmín Durán Martínez, Fiscal de la Unidad Epecializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, Subprocuradoría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, México

56.   John  Gill, Professor of Medicine Division of Nephrology St. Paul’s Hospital Vancouver, Canada

57.   Sandeep Guleria, National Kidney and Transplant Institute Delhi, India

58.   Faissal Shaheen, Director General
Saudi Center for Organ Transplantation (SCOT) Senior Consultant Physician and Nephrologist

59.   Hirato Egawa, Tokyo Women’s Medical University Department of Surgery, Institute of Gastroenterology

60.   Campbell Fraser, Department of International Business and Asian Studies Griffith Business School
Nathan campus, Griffith University,
Australia

61.   Monir Moniruzzaman, Assistant Professor Department of Anthropology and Center for Ethics and Humanities in the
Life Sciences Michigan State University

62.   Sunil Shroff, Mohan Foundation Chennai, India

63.   Sally Johnson, Director of Organ Donation and Transplantation NHS Blood and Transplant, UK

64.   James McDaid, Belfast City Hospital Queen’s University Belfast, Ireland

65.   Aonghus Kelly, European Union Integrated Border Assistance Mission in Libya

66.   Curie Ahn, Department of Translational Medicine Seoul National University, South Korea

67.   Fahim Zaman, MD, FACP 

68.   Ademola Aderibigbe, Former Head Renal Care Center
University of Florin
Teaching Hospital & Director Maayoit HealthCare Ltd Ilorin, Nigeria

69.   Andreas Karampinis, President
Hellenic Transplant Organization Athens, Greece

70.   Roman Danielewicz, Polish Transplant Society Warsaw, Poland

71.   Alessandro Nanni Costa, Director-General
Italian National Transplant Centre, Italy

72.   Jose Marie Simon, Honorary President
FIAMC (Fédération Internationale des Associations de Médecins Catholiques)

73.   María del Carmen Bacqué, Presidenta del INCUCAI
(Instituto Nacional Unico Coordinador de Ablación e Implante)

74.   Salvador Aburto, Director General
Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaria de Salud Ciudad de México, México

75. Nelufar Hedayat, Journalist and presenter for Fusion Media Network London, UK

76. Rosi Orozco, United vs. Trafficking Foundation

77. John McCaffrey, Galileo Foundation

Related

Summit on Organ Trafficking and Transplant Tourism

Summit 7-8 February 2017 Introduction The issue of organ trafficking has been a concern of the... Read more

Declaración de la Cumbre de la Pontificia Academia de las Ciencias sobre Tráfico de Organos y Turismo de Trasplante

De conformidad con las Resoluciones de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud, la... Read more